Kedvezményezett neve: Ikrény Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9141 Ikrény, Győri utca 66.

Pályázati konstrukció: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt címe: Ikrény község csapadékvíz-rendezése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00016

Elnyert támogatás: 104 000 000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.02.03.

A projekt befejezésének határideje: 2021.12.30.

Projekt célja és tartalma:

Ikrény község táji, domborzati adottságai miatt kis felszínkülönbségű. A település a Rábaközben található és teljes egészében a Rába bal partján épült, így a falu határát délről a Rába, északról a Győr-Sopron vasútvonal magastöltése képezi. Az előzőek jól szemléltetik, hogy községünk jól körülhatárolt, nagyon kicsi lejtéssel bír, ezért már a múltban is folyamatos problémákat okozott a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék. a jelentős elvezetési nehézségek miatt a többletcsapadék helyi vízkárokat és belvízelöntéseket okozott. A burkolatlan felületek, így további eróziónak vannak kitéve, ami még inkább fokozza az árkokban lerakódó törmelék mennyiségét. A lerakódások miatt a mélyebben fekvő részekben a víz nem tud tovább folyni, így tartósan megmarad és pangásnak indul. A pangó víz a meleg időjárási viszonyok között hamar berothad, és a lakott környezetben kellemetlen bűzt okoz. A talajvíz szintje a nem megfelelő vízelvezetés miatt emelkedik, és a lakóépületek elvizesedését okozhatja. Ez utóbbi már nemcsak anyagi, hanem egészségügyi kockázatot is magában hordoz. Mindezek mellett a burkolt úttestek elöntése is további értékromlást és anyagi veszteséget jelent az önkormányzat számára. A korábbi években Önkormányzatunk törekedett a település megfelelő víztelenítésére, illetve a belvízkárok enyhítésére, de a gondos gazdálkodás ellenére sem volt elegendő forrás, ezért csak kisebb beavatkozások voltak lehetségesek. Ennek következtében a meglévő rendszer jelentős része elöregedett, felújítást, cserét igényelne. A település csapadékvíz-elvezetési koncepciója megfelelő lejtés hiányában a helyi szikkasztásra épül, ezért Jelen projekt keretein belül a település északi, északnyugati részén található József Attila utca, és Ifjúság utca csapadékvíz-elvezetésének rendezésére törekszünk. Az érintett utcákban a korábban kialakított jelentős részben helyi szikkasztó árkok feliszapolódtak, az átereszek eltömedékelődtek. Az árkok karbantarthatatlansága miatt a rendszer nem tudja biztosítani alapvető funkcióját, a belterületi víztöbblet ellenőrzött módon történő elvezetését. A tervezési területen közel 100 ingatlan található, ezért a projekt megvalósulása különösen fontos a lakók értékeinek védelme érdekében. A település körülhatároltsága miatt a csapadékvíz-elvezetése csak az Ikrény-Lesvár csatorna irányába oldható meg, melynek kezelője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A József Attila utca esetében az utca természetes leejtése a Vasút út irányába vezeti a csapadékvizet, a Vasút út alatt pedig egy meglévő zárt rendszer vezeti át. A kitorkolásnál az elvezetés jelenleg nem biztosított, így ezen változtatni szeretnénk. Terveink között nyílt földárkok kialakítása szerepel, melyekben lehetővé tesszük a helyben szikkasztást, illetve tervezett a levezető árok kialakítása egészen a befogadóig, vagyis az Ikrény-Lesvári csatornáig. Az Ifjúság utca zsákutca, a többletvíz kivezetése semmilyen irányba nem lehetséges, ezért a csapadékvíz-elvezetésének rendezése itt csak egyféleképpen, helyben szikkasztással oldható meg. A jelenleg meglévő árokrendszer teljesen feliszapolódott, az átereszek eltörmelékelődtek. Jelen esetben a meglévő árokrendszert profilozni kell, a hiányosságokat pótolni, illetve az átereszek tisztításra szorulnak. A projekt során ezeket szeretnénk megvalósítani az Ifjúság utcában. Önkormányzatunk a fejlesztés után

szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a kiépült rendszer karbantartására, így a medrek évenként legalább egyszeri kaszálására, az iszapolások 5-10 éves ciklusidőben történő elvégzésére, ezzel elkerülve az elvezető-rendszer idő előtti leamortizálódását és az ebből fakadó problémák kialakulását. A projekt tervezése, helyzetelemzése során kockázatelemzést végeztünk, mely kimutatható kockázatot nem mutatott ki, klímakockázattal nem kell számolni, a projekt ütemterve összhangban van a szakmai-műszaki feladatvállalásokkal. A fejlesztéssel reményeink szerint megvalósul a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkenése és a környezeti káresemények megelőzése.

 

A projekt keretében szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezővel az Önkormányzat aláírta a vállalkozási szerződést, 2022.03.16-án, így a kivitelezés elkezdődhetett.

 

A kivitelezés 2022.06.14-én elérte az 50%-os készültséget, megvalósult munkák: 

 - József Attila utca, csapadék víz elvezető rendszer (Vasút út és József A. 60. közötti szakasza)

- Levezető árok (Vasút u.- és a Ikrény-Lesvári Csatorna között)                                   

 

A kivitelezés 2022.09.26-án elérte a 100%-os készültséget, megvalósult munkák: 

 

-József Attila utca, csapadék víz elvezető rendszer

-Levezető árok csapadék víz elvezető rendszer

-Ifjúság utca csapadék víz elvezető rendszer

 

Nagyításhoz kattíntson a képre!