Településképi eljárások

 

Ebösszeírás 2021.

 

Adózással kapcsolatos tudnivalók

Iparűzési adó: (2021. január 01-től csak NAV-on keresztül benyújtható!)

Kommunális adó:

Idegenforgalmi adó:

 

Szociális ügyintézéséhez szükséges nyomtatványok

Kormányhivatali nyomtatványok

Szociális és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó formanyomtatványok

Jegyzői/polgármesteri hatáskörbe tartozó ellátások

 

Kutak engedélyeztetése

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása az alábbi változásokat vezeti be 2024. január 1. után.

A törvény módosításához kapcsolódóan létrejött egy ún. vízkészletvédelmi országtérkép, amely Magyarország területét, szakmai szempontok alapján, „kockázatos” és „kockázatmentes” területekre osztja. Ezen térkép alapján mindenki ellenőrizni tudja, hogy kútja melyik fenti kategóriába esik. Ez a térkép a https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/ linken keresztül érhető el.

 

Azok a „kockázatmentes” területre eső háztartási célokat szolgáló talajvíz kutak, amelyek 2024. január 1. előtt létesültek, mentesülnek az engedélyezési kötelezettség alól. Ugyanezeken a területeken 2024. január 1-től szintén engedély nélkül létesíthetők és üzemeltethetők az első vízzáró réteget el nem érő és 50 méternél nem mélyebb (kizárólag talajvizet, vagy parti szűrésű vizet termelő) háztartási kutak. (Figyelem, a két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie, és a kút talpmélysége az 50 métert csak akkor érheti, ha a záróréteg annál mélyebb települési helyzetű.)

 

Egyéb