I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

    1.1.1. Önkormányzat

      - Alapadatok (elérhetőségi adatok, szervezeti struktúra)

          -  Polgármester

          - Alpolgármester

           - Képviselő-testület

          - Bizottság

   1.1.2. Közös Önkormányzati Hivatal

          -  Alapadatok (elérhetőségi adatok, szervezeti struktúra)

       - Jegyző

 1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 1.3. Gazdálkodó szervezetek

 1.4. Közalapítványok

 1.5. Lapok

 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 1.7. Költségvetési szervek

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 2.3. Közszolgáltatások

 2.4. A szerv nyilvántartásai

 2.5. Nyilvános kiadványok

 2.6. Döntéshozatal, ülések

 2.7.A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 2.8. Pályázatok

 2.9. Hirdetmények

 2.10. Közérdekű adatok igényléseAz Állami Számvevőszék ellenőrzései

  III. Gazdálkodási adatok

 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

   3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

   3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

   3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

   3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

   3.1.5.Működési statisztika

 3.2 Költségvetések, beszámolók

   3.2.1. Számviteli beszámolók

   3.2.2. Éves költségvetések

   3.2.3. A költségvetés végrehajtása, zárszámadás

 3.3. Működés

   3.3.1. A foglalkoztatottak

   3.3.2. Támogatások

   3.3.3. Szerződések

   3.3.4. Koncessziók

   3.3.5. Egyéb kifizetések

   3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

   3.3.7. Közbeszerzések