Jelen weboldalt (a továbbiakban: az „Oldal”) a magyar jogszabályok szerint bejegyzett Ikrény Község Önkormányzata működteti. Székhelyünk: 9141 Ikrény, Győri út 66.

Kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt az Oldalt használni kezdené. A jelen Oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.

Megjegyzések

A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak.

Ikrény Község Önkormányzata kijelenti, hogy amikor a linket létrehozták, az említett független oldalak nem tartalmaztak semmilyen jogsértő anyagot. Az ilyen Ikrény Község Önkormányzatától független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. Ezen oldalakat Ikrény Község Önkormányzata nem ellenőrzi, ill. Ikrény Község Önkormányzatának nincsen befolyása ill. felelőssége ezen független oldalak tartalma tekintetében, ezért kizár minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett oldalakon történtek a link elhelyezését követően és a linkeket az ügyfelek érdekében bocsátja rendelkezésre.

Ikrény Község Önkormányzata weboldalának használati feltételei

1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
Az Oldalon található minden anyag Ikrény Község Önkormányzata szellemi tulajdonát képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható. Ön azonban személyes használat céljából az Oldal teljes oldalait kinyomtathatja viszont papírra a következő feltételekkel:

(a) az Oldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatják;
(b) az Oldalon található grafikákat nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és
(c) Ikrény Község Önkormányzata szerzői jogi és védjegyadatai, valamint más tájékoztatásai minden példányon megjelennek.

Az Oldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

2. Hivatkozások (linkek) az Oldalra
Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek az Ikrény Község Önkormányzata kezdőlapjára (homepage) kell mutatnia.

3. Hozzáférés biztosítása
Ikrény Község Önkormányzata bár igyekszik biztosítani, hogy az Oldal a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

Az Oldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve Ikrény Község Önkormányzata ellenőrzési körén kívül eső okokból.

4. Látogatói adatok és magatartás
Ikrény Község Önkormányzata lent olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által az Oldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősülnek, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. Ikrény Község Önkormányzatát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. Ikrény Község Önkormányzata és az általa kijelöltek ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, feltehetik és egyéb módon használhatják.

Tilos az Oldalon közzétenni (belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a következő anyagokat:

(a) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve
(b) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve
(c) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve
(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).
Ikrény Község Önkormányzata teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve Ikrény Község Önkormányzatától az ezen 4-es pontot megszegő anyagot közzé tevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

5. Az adatok pontossága
A website-on található információk Ikrény Község Önkormányzata ügyfeleit szolgálják. Ikrény Község Önkormányzata minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek.


6. Felelősség

Ikrény Község Önkormányzata  tisztségviselői, alkalmazottai, illetve megbízottjai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, bármilyen módon az Oldallal kapcsolatban, ill. az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal használhatatlanságával kapcsolatban vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően, az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően; beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek az Oldalhoz való hozzáférés, az Oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az Oldalról vagy az Oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek. Ezen feltételekben semmi sem korlátozhatja, illetve zárhatja ki Ikrény Község Önkormányzata felelősségét a következőket illetően:


(a) Ikrény Község Önkormányzata esetleges gondatlanságából eredő halálesetek és személyi sérülések;
(b) csalás, illetve rosszhiszemű megtévesztés;
(c) a vonatkozó jogszabályok alapján ki nem zárható, illetve nem korlátozható felelősség.

7. Vonatkozó jog és joghatóság
A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.