Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Merán-kastély

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Horgásztó

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Gyöngyvirág utcai játszótér

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Mária szobor - Harangláb

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Sportcsarnok

Aktuális hírek, információk

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről 2022.08.12.

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről 2022.08.12.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

Ikrényi hírek 2022. július

Ikrényi hírek 2022. július

Az újság ide kattintva érhető el.

Vágányzári hirdetmény 2022. augusztus

Vágányzári hirdetmény 2022. augusztus

Tisztelt Lakosok, GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint a Győr-Sopron vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 2022. augusztus 08-tól (hétfő) 2022. augusztus 12-ig (péntek), valamint

Könyvtár zárva tartása

Könyvtár zárva tartása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a könyvtár 2022. július 26. napjától 2022. augusztus 01. napjáig zárva tart.

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről 2022.07.12.

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről 2022.07.12.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

Változás a háziorvosi ellátásban 2022.07.11-től!

Változás a háziorvosi ellátásban 2022.07.11-től!

Tisztelt Ikrényi Lakosok! Korábban már tájékoztattuk Önöket a háziorvosi ellátást érintő személyi és időbeli változásokról. (https://ikreny.hu/korabbi-hireink/656-valtozas-a-haziorvosi-ellatasban)

Útszakasz lezárás!

Útszakasz lezárás!

Kedves Ikrényiek! A holnapi nap, 2022.07.04-én, hétfőn, a vasútállomásra kivezető út Vasútsor utca

Ügyfélfogadás szünetelése 2022.07.01.

Ügyfélfogadás szünetelése 2022.07.01.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Hivatal ügyfélfogadása

Változás a háziorvosi ellátásban

Változás a háziorvosi ellátásban

Tisztelt Ikrényi Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. július 1. napjától az ikrényi háziorvosi feladatellátás rendjében az alábbi változás történik.

Iker-Kör Piac 2022.07.09.

Iker-Kör Piac 2022.07.09.

Ami neked felesleges, másnak még hasznos lehet!

Tisztelt ikrényi Lakosok!

Önkormányzatunk idén is részesült támogatásban a belügyminiszter által meghirdetett szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázaton, melynek értelmében 53 m3 tűzifát vásárolhatunk és oszthatunk szét a rászoruló családok között.

A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifáról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza a tűzifára való jogosultság feltételeit.

A rendelet értelmében Ikrény közigazgatási területén élő és bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2017-ben 71.250,- Ft-ot),

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300 %-a. (2017-ben 85.500,- Ft)

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, akiaz Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosult, valamint aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás iránti kérelmet 2018. január 15. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségén. Kérjük, hogy igény esetén mielőbb szíveskedjenek kérelmüket leadni, mivel a támogatás az elnyert famennyiség erejéig terjed.

A nyomtatványt az önkormányzatnál lehet – ügyfélfogadási időben – átvenni, illetve a www.ikreny.hu honlapról az Önkormányzat/Letölthető dokumentumok menüpontból letölthető.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

  • jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónapról)
  • utolsó havi csekkszelvény vagy bankszámlakivonat
  • rászorultságot megállapító határozat.

A rendelet teljes szövege szintén megtekinthető az önkormányzat honlapján az Önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.

Németh Tamás polgármester