Uncategorised

Hírek

Feltöltés alatt...

Lelkipásztori köszöntő

Szeretettel köszöntöm Ikrény lakosságát.  Szeretnék bemutatkozni, mint
az új plébánosuk.


 1981. április 29-én születtem, Kapuvárott, de Fertőszentmiklósról
származom.  Szűleim sokáig helyben dolgoztak gyári munkásként, mára
már édesanyám nyugdíjas, édesapám pedig egy soproni gyárban
targoncavezető. Egy húgom van, aki kétgyermekes édesanya, és nem
sokára fog visszatérni a munkahelyére. Általános iskolai
tanulmányaimat Fertőszentmiklóson végeztem, 2000-ben érettségiztem a
soproni Lippai János Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző
Intézetben. Majd további két évet tanultam itt, mint
virágkötő-berendező.  Általános kertészként dolgoztam a fertődi
Eszterházy-kastélyban 4 évig. A papságra való meghívást a lelkemben
2005 Péter-Pál napján hallottam meg. Egyfajta lelkiismeretfurdalásként
jelentkezett, hogy nem azon a helyen vagyok, ahová Isten szánt engem.
Ez a gondolat olyan erősen dolgozott bennem, hogy még aznap este
elmentem a szentmisére (csütörtök esti mise volt este 7 –kor) és
megkérdeztem az akkori káplán urat Pozsgai Csabát, hogy mikor lehet a
szemináriumba jelentkezni.  A káplán úr azt tanácsolta, hogy várjak
egy évet, ne hirtelen elhatározásból jelentkezzem a papságra, hanem
járjak el különböző fórumokra, ahol kispapokkal beszélhetek és
tájékozódhatok.  Megfogadtam tanácsát, és egy év után is megmaradt
bennem a késztetést, hogy a győri szemináriumba jelentkezzek. 2006
júniusának végén felvettek első éves teológusnak.  2011-ben dr. Pápai
Lajos megyéspüspök úr diakónussá szentelt, majd kihelyezett Csornára
egy év gyakorlatra.  A helyi katolikus iskola két harmadikos
osztályának hitoktatójaként segíthettem felkészíteni őket az
elsőáldozásra. Ott ismerkedhettem meg az irodavezetéssel, tarthattam
keresztelési megbeszéléseket, ott tanultam meg keresztelni és temetni.
2012. június 22-én a Püspök Úr áldozópappá szentelt Győrben, és
Komáromba helyezett káplánként egy nagyon tapasztalt paptestvér  Pados
József apát úr keze alá.  Négy évig dolgoztunk együtt, és keveset
mondok akkor, amikor azt mondom, hogy tőle tanultam meg azt, hogy mit
jelent lelkipásztornak lenni. Komáromban főleg a hitoktatás volt a
feladatköröm. Itt kezdetben egy egész iskolát, majd később a
kötelezően választható  hit-, és erkölcstan bevezetésével több iskola
diákjait is én készíthettem fel a szentségek (bérmálás, elsőáldozás)
felvételére.  Itt rendezhettem először pásztorjátékot – bár ebben is
kaptam pedagógus-segítséget. Mivel Komáromban sok a protestáns
(evangélikusok, reformátusok, baptisták) rajtuk kívűl pedig a Hit
Gyülekezet és Jehova Tanúi is képviseltetik magukat, Komáromban
tanultam meg együtt élni és dolgozni a más vallásúakkal. Ugyancsak a
káplánéveim alatt tapasztalhattam meg azt is, milyen egy papi
közösséghez tartozni. A kerület papsága minden hónap második keddjén
hol egyik, hol másik plébánián összegyűlt egy kis kötetlen
beszélgetésre, illetve aktuális lelkipásztori témákat megbeszélni.
2016. augusztus 1-től vagyok plébános. Ikrény, Abda és Börcs az első
plébánosi helyeim.  Mikor kézhez kaptam a dispozicíómat meglepve
tapasztaltam, hogy leendő teendőimet a Püspök Úr két mondatban
foglalta össze a három falura vonatkozólag.  Ebben azt kaptam
feladatomul, hogy segítsem és ápoljam a híveknek, különösen pedig a
gyerekeknek és a fiataloknak az Istennel való kapcsolatát.  Erre
törekszem, és kérem a hívek imáját, hogy jó lelkipásztoruk lehessek.
Üdvözlettel: Bors Imre plébános.

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód