Hírek

Felhívás

Tisztelt Ikrényi Lakosok!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a környező településeken az elmúlt időszakban előfordultak trükkös lopások, bűncselekmények főleg időskorúak otthonában.

Kérünk mindenkit, hogy a házaló árusokat ne engedjék be ingatlanukba értékeik megóvása érdekében.
Odafigyeléssel és felelősségtudattal ezen bűncselekmények megelőzhetőek.

Kérünk mindenkit figyeljenek szomszédaik ingatlanára is.

Németh Tamás
polgármester

Szociális célú tűzifa támogatás

Tisztelt ikrényi Lakosok!

Ikrény község Önkormányzata idén is csatlakozott a szociális tűzifa programhoz, melynek keretében 66 m3 tűzifa osztható szét a rászorultak között.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet alapján az az Ikrény közigazgatási területén élő és bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2018-ban 71.250,- Ft-ot),

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 350 %-a (2018-ban 99.750,- Ft).

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosult, valamint aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás iránti kérelmet 2019. január 15. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségén (Ikrény, Győri út 66.).

A nyomtatvány ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök 8-16 óra, szerda 8-18 óra, péntek 8-12 óra) az önkormányzatnál igényelhető, illetve a www.ikreny.hu honlapról az Önkormányzat/Letölthető dokumentumok/Szociális ügyintézéshez szükséges nyomtatványok/Jegyzői-polgármesteri hatáskörbe tartozó eljárások menüpont alatt letölthető.

Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, kivéve azon háztartásokat, melyben több család él, bizonyíthatóan külön háztartást vezetve.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről), vagy

- utolsó havi csekkszelvény vagy bankszámlakivonat, és

- rászorultságot megállapító határozat. (Aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát, települési támogatásra való jogosultságot, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozatot. Ezen ellátásokra jogosult személyeket az elbírálás során előnyben kell részesíteni.)

Ikrény Község Önkormányzata

Tájékoztató

tájékoztató - mentor

Tenk Balázs újabb sikere

Szeretettel gratulálunk a KYOKUSHIN SAMURAI DOJO egyesületnél versenyző Tenk Balázsnak, aki a 2018. november 3-án Győrben megrendezésre kerülő AIKO ASHIHARA karate világbajnokságon nehézsúlyban ifjúsági világbajnok lett!

A képen edzőjével, Berki Jenővel látható.45636075 115933739316040 6552421021813571584 n

Gratulálunk Balázsnak és további sikereket kívánunk!

Ikrény Község Önkormányzata

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód