Hírek

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2018.01.17.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 17-én (szerdán) - 18.00 órai kezdettel - tartja következő nyilvános ülését.

 

A testületi ülés témája

1./ Intézményi térítési díjak meghatározása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Komjáti János jegyző

2./ 2018. évi költségvetés elkészítését megalapozó döntések meghozatala – első olvasat (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

3./ Döntés az óvoda pályázat kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

Kérdések, interpellációk, egyéb

 

Helyszíne: Ikrény Községháza tárgyalóterme

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönetnyilvánítás

A Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család-és Gyermekjóléti Szolgálata tisztelettel megköszöni az ikrényi Lakosoknak a december havi felajánlásaikat, valamint a Coop Boltnak és a Mini Boltnak, hogy az adománygyűjtő dobozainkat kitehettük az üzletekbe, így az összegyűlt tartós élelmiszerekkel Ikrényben 9 rászoruló család karácsonyát sikerült szebbé varázsolni.
Ezúton kívánunk Önöknek munkájukhoz további sok sikert, eredményes vállalkozást, és jó egészséget.

Köszönettel:
Ludikár Ildikó és Ácsné Horváth Anita
családsegítők

Magyar Posta Zrt. tájékoztató napja

A Magyar Posta Zrt. az alábbi munkakörökben várja a jelentkezéseket:

  • Országos Logisztikai Központ budaörsi, budapesti telephelyére logisztikai küldemény feldolgozó munkakörben

(éjszakai és nappali munkavégzéssel, 8 vagy 11 órás hosszított műszakokkal, fizikai munkára (esetenként 50kg-os csomagok mozgatása))

  • Csomagkézbesítő (jogosítvánnyal rendelkező) munkakörben
  • Gépjárművezető munkakörben
  • Felvevő munkakörbenposta kép
  • Kézbesítő munkakörben

Kihelyezett tájékoztató napot tart a munka felvétellel kapcsolatban az alábbi helyszínen és időpontban.

 

Helyszín:        Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme Ikrény, Győri út 66.

Időpont:         2018. 02. 01. (csütörtök) 10:00

 

 

 

Szociális célű tűzifa

Tisztelt ikrényi Lakosok!

Önkormányzatunk idén is részesült támogatásban a belügyminiszter által meghirdetett szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázaton, melynek értelmében 53 m3 tűzifát vásárolhatunk és oszthatunk szét a rászoruló családok között. A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifáról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza a tűzifára való jogosultság feltételeit.

A rendelet értelmében Ikrény közigazgatási területén élő és bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2017-ben 71.250,- Ft-ot),

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300 %-a. (2017-ben 85.500,- Ft)

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, akiaz Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosult, valamint aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás iránti kérelmet 2018. január 15. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségén. Kérjük, hogy igény esetén mielőbb szíveskedjenek kérelmüket leadni, mivel a támogatás az elnyert famennyiség erejéig terjed.

A nyomtatványt az önkormányzatnál lehet – ügyfélfogadási időben – átvenni, illetve a www.ikreny.hu honlapról az Önkormányzat/Letölthető dokumentumok menüpontból letölthető.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

-          - jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónapról)

-          - utolsó havi csekkszelvény vagy bankszámlakivonat

-          - rászorultságot megállapító határozat.

A rendelet teljes szövege szintén megtekinthető az önkormányzat honlapján az Önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.

Németh Tamás polgármester

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód